Biệt thự sân vườn – Hóc Môn

Biệt thự sân vườn – Hóc Môn

'001
 • Biệt thự sân vườn – Hóc Môn
 • Biệt thự sân vườn – Hóc Môn
 • Biệt thự sân vườn – Hóc Môn
 • Biệt thự sân vườn – Hóc Môn
 • Biệt thự sân vườn – Hóc Môn
 • Biệt thự sân vườn – Hóc Môn
 • Biệt thự sân vườn – Hóc Môn
 • Biệt thự sân vườn – Hóc Môn
 • Biệt thự sân vườn – Hóc Môn
 • Biệt thự sân vườn – Hóc Môn
 • Biệt thự sân vườn – Hóc Môn
 • Biệt thự sân vườn – Hóc Môn

Công trình : Biệt thự – Sân Vườn

Đơn vị thi công : Công ty KING HOUSE

Địa điểm : Đường DT3, xã Đông Thạnh, Hóc Môn

Hoàn Thành : 2020