Biệt thự 1- Hoc Môn

01
  • Biệt thự 1- Hoc Môn
  • Biệt thự 1- Hoc Môn
  • Biệt thự 1- Hoc Môn
  • Biệt thự 1- Hoc Môn

Công trình : Biệt thự – sân vườn

Đơn vị thi công : Công ty KING HOUSE

Địa điểm : Đ. Lê Lợi, Hóc Môn, tp. Hồ Chí Minh

Hoàn Thành : 2010