Bản quyền

Tên thương hiệu KING HOUSE bao gồm và không giới hạn phần tên gọi, logo, phần chữ slogant và các quyền sở hữu tác quyền đối với sản phẩm liên quan, đã được đăng ký là thương hiệu độc quyền tại Việt Nam

Các hình ảnh, videos, youtube, bao gồm hình 3D phối cảnh, hình thiết kế và hình ảnh công trình, hình ảnh công ty, đi kèm với tất cả các nội dung liên quan được xuất bản trên website chính:   www.xaydungkinghouse.com,  www.xaydungkinghouse.net, và 2 trang facebook :  https://www.facebook.com/nhathaukinghouse, https://www.facebook.com/xdkinghouse cùng kênh youtube : https://www.youtube.com/channel/UC83Xc06ixiVqMdG7U1naphQ  các bài viết nội dung tin tức trên 2 trang web , 2 facebook và youtube được coi là tài sản thuộc quyền sở hữu của công ty TNHH đầu tư xây dựng King House theo Luật Bản Quyền và Luật Xuất Bản của Việt Nam.