VĂN PHÒNG 2 TẦNG HIỆN ĐẠI

1
  • VĂN PHÒNG 2 TẦNG HIỆN ĐẠI
  • VĂN PHÒNG 2 TẦNG HIỆN ĐẠI
  • VĂN PHÒNG 2 TẦNG HIỆN ĐẠI
  • VĂN PHÒNG 2 TẦNG HIỆN ĐẠI
  • VĂN PHÒNG 2 TẦNG HIỆN ĐẠI
  • VĂN PHÒNG 2 TẦNG HIỆN ĐẠI
  • VĂN PHÒNG 2 TẦNG HIỆN ĐẠI
  • VĂN PHÒNG 2 TẦNG HIỆN ĐẠI
  • VĂN PHÒNG 2 TẦNG HIỆN ĐẠI
  • VĂN PHÒNG 2 TẦNG HIỆN ĐẠI

Công trình : Văn phòng 2 tầng hiện đại

Đơn vị thiết kế : Công ty  KING HOUSE

Địa điểm : Tóc Tiên, TX Phú Mỹ, Bà Rịa-Vũng Tàu

Hoàn Thành : 2022