Villa quận 8

toan 5
 • Villa quận 8
 • Villa quận 8
 • Villa quận 8
 • Villa quận 8
 • Villa quận 8
 • Villa quận 8
 • Villa quận 8
 • Villa quận 8
 • Villa quận 8
 • Villa quận 8
 • Villa quận 8
 • Villa quận 8
 • Villa quận 8
 • Villa quận 8
 • Villa quận 8
 • Villa quận 8
 • Villa quận 8
 • Villa quận 8
 • Villa quận 8
 • Villa quận 8
 • Villa quận 8
 • Villa quận 8
 • Villa quận 8
 • Villa quận 8
 • Villa quận 8
 • Villa quận 8
 • Villa quận 8
 • Villa quận 8
 • Villa quận 8

Công trình : Villa quận 8, Tp.HCM

Đơn vị thiết kế & thi công : Công ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng KING HOUSE

Địa điểm : An Dương Vương, Quận 8, Tp.HCM

Trạng thái : Khởi công đầu tháng 03/2023