Khu Biệt Thự Châu Pha Bà Rịa – Vũng Tàu

Khu Biệt Thự Châu Pha Bà Rịa – Vũng Tàu

kinghouse-7
  • Khu Biệt Thự Châu Pha Bà Rịa – Vũng Tàu
  • Khu Biệt Thự Châu Pha Bà Rịa – Vũng Tàu
  • Khu Biệt Thự Châu Pha Bà Rịa – Vũng Tàu
  • Khu Biệt Thự Châu Pha Bà Rịa – Vũng Tàu
  • Khu Biệt Thự Châu Pha Bà Rịa – Vũng Tàu
  • Khu Biệt Thự Châu Pha Bà Rịa – Vũng Tàu
  • Khu Biệt Thự Châu Pha Bà Rịa – Vũng Tàu
  • Khu Biệt Thự Châu Pha Bà Rịa – Vũng Tàu
  • Khu Biệt Thự Châu Pha Bà Rịa – Vũng Tàu
  • Khu Biệt Thự Châu Pha Bà Rịa – Vũng Tàu

Công trình : Khu Biệt Thự Châu Pha

Đơn vị thiết kế và thi công : Công ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng KING HOUSE

Địa điểm : Bà Rịa – Vũng Tàu

Hoàn Thành : Tháng 11 / 2022