Biệt thự – Sân Vườn ( Lâm Đồng )

Biệt thự – Sân Vườn ( Lâm Đồng )

01
  • Biệt thự – Sân Vườn ( Lâm Đồng )
  • Biệt thự – Sân Vườn ( Lâm Đồng )
  • Biệt thự – Sân Vườn ( Lâm Đồng )
  • Biệt thự – Sân Vườn ( Lâm Đồng )
  • Biệt thự – Sân Vườn ( Lâm Đồng )
  • Biệt thự – Sân Vườn ( Lâm Đồng )
  • Biệt thự – Sân Vườn ( Lâm Đồng )

Công trình : BIỆT THỰ – SÂN VƯỜN

Đơn vị thiết kế: Công ty TNHH đầu tư xây dựng KING HOUSE

Địa điểm : TP Bảo Lộc, Lâm Đông

Hoàn Thành : 2020