Biệt thự 2 tầng hiện đại

Biệt thự 2 tầng hiện đại

01
 • Biệt thự 2 tầng hiện đại
 • Biệt thự 2 tầng hiện đại
 • Biệt thự 2 tầng hiện đại
 • Biệt thự 2 tầng hiện đại
 • Biệt thự 2 tầng hiện đại
 • Biệt thự 2 tầng hiện đại
 • Biệt thự 2 tầng hiện đại
 • Biệt thự 2 tầng hiện đại
 • Biệt thự 2 tầng hiện đại
 • Biệt thự 2 tầng hiện đại
 • Biệt thự 2 tầng hiện đại
 • Biệt thự 2 tầng hiện đại
 • Biệt thự 2 tầng hiện đại
 • Biệt thự 2 tầng hiện đại
 • Biệt thự 2 tầng hiện đại
 • Biệt thự 2 tầng hiện đại

Công trình : Biệt thự 2 tầng hiện đại.

Đơn vị thiết kế & thi công : Công ty TNHH đầu tư xây dựng KING HOUSE

Địa điểm : Xã ETOH, Huyện Krongnăng, Tỉnh DakLak

Hoàn Thành : 2021