Biệt thự cổ điển – Quận 2

Biệt thự cổ điển – Quận 2

HINH CHUP 01
  • Biệt thự cổ điển – Quận 2
  • Biệt thự cổ điển – Quận 2
  • Biệt thự cổ điển – Quận 2
  • Biệt thự cổ điển – Quận 2

Công trình : Biệt thự cổ điển

Đơn vị thi công : Công ty KING HOUSE

Địa điểm : P. An Khánh, Quận 2, Tp. Hồ Chí Minh

Hoàn Thành : 2010