Biệt thự lắp ghép

z2795364556782-3138c0f5ae07a847dff1bc6865028ea2
  • Biệt thự lắp ghép
  • Biệt thự lắp ghép
  • Biệt thự lắp ghép
  • Biệt thự lắp ghép
  • Biệt thự lắp ghép
  • Biệt thự lắp ghép
  • Biệt thự lắp ghép
  • Biệt thự lắp ghép

Công trình : BIỆT THỰ – SÂN VƯỜN

Đơn vị thiết kế : Công ty TNHH đầu tư xây dựng KING HOUSE

Địa điểm : Kombutte, Đức Trọng, Lâm Đồng.

Hoàn Thành : 2018