Biệt Thự Mái Thái 3 Tầng 2 Mặt Tiền

Biệt Thự Mái Thái 3 Tầng 2 Mặt Tiền

Mặt tiền góc
 • Biệt Thự Mái Thái 3 Tầng 2 Mặt Tiền
 • Biệt Thự Mái Thái 3 Tầng 2 Mặt Tiền
 • Biệt Thự Mái Thái 3 Tầng 2 Mặt Tiền
 • Biệt Thự Mái Thái 3 Tầng 2 Mặt Tiền
 • Biệt Thự Mái Thái 3 Tầng 2 Mặt Tiền
 • Biệt Thự Mái Thái 3 Tầng 2 Mặt Tiền
 • Biệt Thự Mái Thái 3 Tầng 2 Mặt Tiền
 • Biệt Thự Mái Thái 3 Tầng 2 Mặt Tiền
 • Biệt Thự Mái Thái 3 Tầng 2 Mặt Tiền
 • Biệt Thự Mái Thái 3 Tầng 2 Mặt Tiền
 • Biệt Thự Mái Thái 3 Tầng 2 Mặt Tiền
 • Biệt Thự Mái Thái 3 Tầng 2 Mặt Tiền
 • Biệt Thự Mái Thái 3 Tầng 2 Mặt Tiền

Công trình : Biệt Thự Mái Thái 3 Tầng 2 Mặt Tiền

Đơn vị thiết kế & thi công : Công ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng KING HOUSE

Địa điểm : TX. Phú Mỹ, Bà Rịa Vũng Tàu

Hoàn Thành : 2022