Biệt thự Phước Long B ( Quận 9 )

Biệt thự Phước Long B ( Quận 9 )

z2706133264831-d3ba47e1ebe6ba090d7802539a601c0e
  • Biệt thự Phước Long B ( Quận 9 )
  • Biệt thự Phước Long B ( Quận 9 )
  • Biệt thự Phước Long B ( Quận 9 )
  • Biệt thự Phước Long B ( Quận 9 )
  • Biệt thự Phước Long B ( Quận 9 )
  • Biệt thự Phước Long B ( Quận 9 )
  • Biệt thự Phước Long B ( Quận 9 )
  • Biệt thự Phước Long B ( Quận 9 )
  • Biệt thự Phước Long B ( Quận 9 )

Công trình : BIỆT THỰ – SÂN VƯỜN

Đơn vị thiết kế: Công ty TNHH đầu tư xây dựng KING HOUSE

Địa điểm : Quận 09, Tp Hồ Chí Minh

Hoàn Thành : 2018