Biệt thự – Phước Long, BP

Biệt thự – Phước Long, BP

02
 • Biệt thự – Phước Long, BP
 • Biệt thự – Phước Long, BP
 • Biệt thự – Phước Long, BP
 • Biệt thự – Phước Long, BP
 • Biệt thự – Phước Long, BP
 • Biệt thự – Phước Long, BP
 • Biệt thự – Phước Long, BP
 • Biệt thự – Phước Long, BP
 • Biệt thự – Phước Long, BP
 • Biệt thự – Phước Long, BP
 • Biệt thự – Phước Long, BP

Công trình : Biệt thự – Sân Vườn

Đơn vị thiết kế & thi công : Công ty KING HOUSE

Địa điểm : Phước Bình, T.X Phước Long, T.Bình Phước.

Hoàn Thành : 2019