Cà phê vườn quê

z2706931995690-7b704b1fb17df4291b49868ea5677637
  • Cà phê vườn quê
  • Cà phê vườn quê
  • Cà phê vườn quê
  • Cà phê vườn quê
  • Cà phê vườn quê
  • Cà phê vườn quê
  • Cà phê vườn quê
  • Cà phê vườn quê
  • Cà phê vườn quê

Công trình : Cà phê vườn

Đơn vị thiết kế : Công ty  KING HOUSE

Địa điểm : Tx Phước Long, Bình Phước.

Hoàn Thành : 2017