Căn hộ dịch vụ – Tân Phú

Căn hộ dịch vụ – Tân Phú

01
  • Căn hộ dịch vụ – Tân Phú
  • Căn hộ dịch vụ – Tân Phú
  • Căn hộ dịch vụ – Tân Phú
  • Căn hộ dịch vụ – Tân Phú
  • Căn hộ dịch vụ – Tân Phú
  • Căn hộ dịch vụ – Tân Phú
  • Căn hộ dịch vụ – Tân Phú
  • Căn hộ dịch vụ – Tân Phú
  • Căn hộ dịch vụ – Tân Phú

Công trình : Căn hộ dịch vụ

Đơn vị thi công : Công ty KING HOUSE

Địa điểm : P.Hòa Thạnh, Q.Tân Phú, Tp HCM

Hoàn Thành : 2020