KHỐI NHÀ CHÍNH 1 TẦNG HIỆN ĐẠI – KHU BIỆT THỰ CHÂU PHA

KHỐI NHÀ CHÍNH 1 TẦNG HIỆN ĐẠI – KHU BIỆT THỰ CHÂU PHA

1
  • KHỐI NHÀ CHÍNH 1 TẦNG HIỆN ĐẠI – KHU BIỆT THỰ CHÂU PHA
  • KHỐI NHÀ CHÍNH 1 TẦNG HIỆN ĐẠI – KHU BIỆT THỰ CHÂU PHA
  • KHỐI NHÀ CHÍNH 1 TẦNG HIỆN ĐẠI – KHU BIỆT THỰ CHÂU PHA
  • KHỐI NHÀ CHÍNH 1 TẦNG HIỆN ĐẠI – KHU BIỆT THỰ CHÂU PHA
  • KHỐI NHÀ CHÍNH 1 TẦNG HIỆN ĐẠI – KHU BIỆT THỰ CHÂU PHA
  • KHỐI NHÀ CHÍNH 1 TẦNG HIỆN ĐẠI – KHU BIỆT THỰ CHÂU PHA
  • KHỐI NHÀ CHÍNH 1 TẦNG HIỆN ĐẠI – KHU BIỆT THỰ CHÂU PHA
  • KHỐI NHÀ CHÍNH 1 TẦNG HIỆN ĐẠI – KHU BIỆT THỰ CHÂU PHA
  • KHỐI NHÀ CHÍNH 1 TẦNG HIỆN ĐẠI – KHU BIỆT THỰ CHÂU PHA
  • KHỐI NHÀ CHÍNH 1 TẦNG HIỆN ĐẠI – KHU BIỆT THỰ CHÂU PHA

Công trình : KHỐI NHÀ CHÍNH 1 TẦNG HIỆN ĐẠI

Đơn vị thiết kế : Công ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng KING HOUSE

Địa điểm : Khu biệt thự Châu Pha Bà Rịa Vũng Tàu

Hoàn Thành : Tháng 9 / 2022