Nhà Hàng Cù Lao Xanh – Quận 7

Nhà Hàng Cù Lao Xanh – Quận 7

01
 • Nhà Hàng Cù Lao Xanh – Quận 7
 • Nhà Hàng Cù Lao Xanh – Quận 7
 • Nhà Hàng Cù Lao Xanh – Quận 7
 • Nhà Hàng Cù Lao Xanh – Quận 7
 • Nhà Hàng Cù Lao Xanh – Quận 7
 • Nhà Hàng Cù Lao Xanh – Quận 7
 • Nhà Hàng Cù Lao Xanh – Quận 7
 • Nhà Hàng Cù Lao Xanh – Quận 7
 • Nhà Hàng Cù Lao Xanh – Quận 7
 • Nhà Hàng Cù Lao Xanh – Quận 7
 • Nhà Hàng Cù Lao Xanh – Quận 7
 • Nhà Hàng Cù Lao Xanh – Quận 7
 • Nhà Hàng Cù Lao Xanh – Quận 7
 • Nhà Hàng Cù Lao Xanh – Quận 7
 • Nhà Hàng Cù Lao Xanh – Quận 7
 • Nhà Hàng Cù Lao Xanh – Quận 7
 • Nhà Hàng Cù Lao Xanh – Quận 7

Công trình : Nhà Hàng CÙ LAO XANH

Đơn vị thi công : Công ty KING HOUSE

Địa điểm : 88 Nguyễn Đức Cảnh, Phú Mỹ Hưng, Quận 7

Hoàn Thành : 2017