Nhà Phố 3 Tầng 2 Mặt Tiền Thiết Kế Hiện Đại

Nhà Phố 3 Tầng 2 Mặt Tiền Thiết Kế Hiện Đại

PHOI CANH -V2
 • Nhà Phố 3 Tầng 2 Mặt Tiền Thiết Kế Hiện Đại
 • Nhà Phố 3 Tầng 2 Mặt Tiền Thiết Kế Hiện Đại
 • Nhà Phố 3 Tầng 2 Mặt Tiền Thiết Kế Hiện Đại
 • Nhà Phố 3 Tầng 2 Mặt Tiền Thiết Kế Hiện Đại
 • Nhà Phố 3 Tầng 2 Mặt Tiền Thiết Kế Hiện Đại
 • Nhà Phố 3 Tầng 2 Mặt Tiền Thiết Kế Hiện Đại
 • Nhà Phố 3 Tầng 2 Mặt Tiền Thiết Kế Hiện Đại
 • Nhà Phố 3 Tầng 2 Mặt Tiền Thiết Kế Hiện Đại
 • Nhà Phố 3 Tầng 2 Mặt Tiền Thiết Kế Hiện Đại
 • Nhà Phố 3 Tầng 2 Mặt Tiền Thiết Kế Hiện Đại
 • Nhà Phố 3 Tầng 2 Mặt Tiền Thiết Kế Hiện Đại
 • Nhà Phố 3 Tầng 2 Mặt Tiền Thiết Kế Hiện Đại
 • Nhà Phố 3 Tầng 2 Mặt Tiền Thiết Kế Hiện Đại
 • Nhà Phố 3 Tầng 2 Mặt Tiền Thiết Kế Hiện Đại
 • Nhà Phố 3 Tầng 2 Mặt Tiền Thiết Kế Hiện Đại
 • Nhà Phố 3 Tầng 2 Mặt Tiền Thiết Kế Hiện Đại
 • Nhà Phố 3 Tầng 2 Mặt Tiền Thiết Kế Hiện Đại
 • Nhà Phố 3 Tầng 2 Mặt Tiền Thiết Kế Hiện Đại
 • Nhà Phố 3 Tầng 2 Mặt Tiền Thiết Kế Hiện Đại
 • Nhà Phố 3 Tầng 2 Mặt Tiền Thiết Kế Hiện Đại
 • Nhà Phố 3 Tầng 2 Mặt Tiền Thiết Kế Hiện Đại

Công trình : Nhà Phố 3 Tầng 2 Mặt Tiền 8x12m Thiết Kế Hiện Đại

Đơn vị thiết kế : Công ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng KING HOUSE

Địa điểm : Tân Phú, TP.HCM

Hoàn Thành : 2022