Nhà Phố 3 tầng ( Khánh Hòa )

Nhà Phố 3 tầng ( Khánh Hòa )

1
  • Nhà Phố 3 tầng ( Khánh Hòa )
  • Nhà Phố 3 tầng ( Khánh Hòa )
  • Nhà Phố 3 tầng ( Khánh Hòa )
  • Nhà Phố 3 tầng ( Khánh Hòa )

Công trình : NHÀ PHỐ

Đơn vị Thiết kế & thi công : Công ty KING HOUSE

Địa điểm : Tp Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Hoàn Thành : 2017