Nội thất nhà Hưng – Phước Long

Nội thất nhà Hưng – Phước Long

z2719837351558-11fa8dea35d4a8f5c5cde3a934991a1e
  • Nội thất nhà Hưng – Phước Long
  • Nội thất nhà Hưng – Phước Long
  • Nội thất nhà Hưng – Phước Long
  • Nội thất nhà Hưng – Phước Long
  • Nội thất nhà Hưng – Phước Long
  • Nội thất nhà Hưng – Phước Long
  • Nội thất nhà Hưng – Phước Long
  • Nội thất nhà Hưng – Phước Long

Công trình : Thiết kế nội thất

Đơn vị thiết kế & thi công : Công ty KING HOUSE

Địa điểm : Phước Bình, T.X Phước Long, T.Bình Phước.

Hoàn Thành : 2020