Nhà phố 5 tầng ( Tân Bình)

Nhà phố 5 tầng ( Tân Bình)

50
 • Nhà phố 5 tầng ( Tân Bình)
 • Nhà phố 5 tầng ( Tân Bình)
 • Nhà phố 5 tầng ( Tân Bình)
 • Nhà phố 5 tầng ( Tân Bình)
 • Nhà phố 5 tầng ( Tân Bình)
 • Nhà phố 5 tầng ( Tân Bình)
 • Nhà phố 5 tầng ( Tân Bình)
 • Nhà phố 5 tầng ( Tân Bình)
 • Nhà phố 5 tầng ( Tân Bình)
 • Nhà phố 5 tầng ( Tân Bình)
 • Nhà phố 5 tầng ( Tân Bình)
 • Nhà phố 5 tầng ( Tân Bình)
 • Nhà phố 5 tầng ( Tân Bình)
 • Nhà phố 5 tầng ( Tân Bình)
 • Nhà phố 5 tầng ( Tân Bình)

Công trình : NHÀ PHỐ

Đơn vị thiết kế : Công ty TNHH đầu tư xây dựng KING HOUSE

Địa điểm : Đường Yên Thế, Phường 2, Q.Tân Bình, Tp HCM

Hoàn Thành : 2015