Nhà Phố – Biên Hòa

Nhà Phố – Biên Hòa

001
  • Nhà Phố – Biên Hòa
  • Nhà Phố – Biên Hòa
  • Nhà Phố – Biên Hòa
  • Nhà Phố – Biên Hòa
  • Nhà Phố – Biên Hòa
  • Nhà Phố – Biên Hòa
  • Nhà Phố – Biên Hòa
  • Nhà Phố – Biên Hòa
  • Nhà Phố – Biên Hòa
  • Nhà Phố – Biên Hòa

Công trình : NHÀ PHỐ

Đơn vị thi công : Công ty KING HOUSE

Địa điểm : P.Tân Phong, Tp Biên Hòa, Đồng Nai.

Hoàn Thành : 2019