Nhà Phố – Hóc Môn

Nhà Phố – Hóc Môn

01
 • Nhà Phố – Hóc Môn
 • Nhà Phố – Hóc Môn
 • Nhà Phố – Hóc Môn
 • Nhà Phố – Hóc Môn
 • Nhà Phố – Hóc Môn
 • Nhà Phố – Hóc Môn
 • Nhà Phố – Hóc Môn
 • Nhà Phố – Hóc Môn
 • Nhà Phố – Hóc Môn
 • Nhà Phố – Hóc Môn
 • Nhà Phố – Hóc Môn
 • Nhà Phố – Hóc Môn
 • Nhà Phố – Hóc Môn

Công trình : NHÀ PHỐ

Đơn vị thi công : Công ty KING HOUSE

Địa điểm : Phan Văn Hớn, H. Hóc Môn, Tp HCM

Hoàn Thành : 2019