Nhà Phố – Tân Bình

Nhà Phố – Tân Bình

50
  • Nhà Phố – Tân Bình
  • Nhà Phố – Tân Bình
  • Nhà Phố – Tân Bình
  • Nhà Phố – Tân Bình
  • Nhà Phố – Tân Bình
  • Nhà Phố – Tân Bình
  • Nhà Phố – Tân Bình
  • Nhà Phố – Tân Bình

Công trình : NHÀ PHỐ

Đơn vị thi công : Công ty KING HOUSE

Địa điểm : Đ.Yên Thế, P.2, Q.Tân Bình, Tp HCM

Hoàn Thành : 2015