Nhà Phố – Tân Bình

1
  • Nhà Phố – Tân Bình
  • Nhà Phố – Tân Bình
  • Nhà Phố – Tân Bình
  • Nhà Phố – Tân Bình
  • Nhà Phố – Tân Bình
  • Nhà Phố – Tân Bình
  • Nhà Phố – Tân Bình
  • Nhà Phố – Tân Bình

Công trình : Nhà Phố

Đơn vị Thiết kế & thi công : Công ty KING HOUSE

Địa điểm : 600 Âu Cơ, Phường 10, Quận Tân Bình

Hoàn Thành : 2020