Nhà Phố – Vũng Tàu

Nhà Phố – Vũng Tàu

01
 • Nhà Phố – Vũng Tàu
 • Nhà Phố – Vũng Tàu
 • Nhà Phố – Vũng Tàu
 • Nhà Phố – Vũng Tàu
 • Nhà Phố – Vũng Tàu
 • Nhà Phố – Vũng Tàu
 • Nhà Phố – Vũng Tàu
 • Nhà Phố – Vũng Tàu
 • Nhà Phố – Vũng Tàu
 • Nhà Phố – Vũng Tàu
 • Nhà Phố – Vũng Tàu

Công trình : NHÀ PHỐ

Đơn vị thi công : Công ty KING HOUSE

Địa điểm : 81/7 Đ.Trần Phú, P. 5, Tp. Vũng Tàu

Hoàn Thành : 2020