Nhà Phố – Vũng Tàu

z2706667206493-7475337cfefed5465e0c602357f0b5ed
 • Nhà Phố – Vũng Tàu
 • Nhà Phố – Vũng Tàu
 • Nhà Phố – Vũng Tàu
 • Nhà Phố – Vũng Tàu
 • Nhà Phố – Vũng Tàu
 • Nhà Phố – Vũng Tàu
 • Nhà Phố – Vũng Tàu
 • Nhà Phố – Vũng Tàu
 • Nhà Phố – Vũng Tàu
 • Nhà Phố – Vũng Tàu
 • Nhà Phố – Vũng Tàu
 • Nhà Phố – Vũng Tàu
 • Nhà Phố – Vũng Tàu
 • Nhà Phố – Vũng Tàu
 • Nhà Phố – Vũng Tàu
 • Nhà Phố – Vũng Tàu

Công trình : Nhà Phố

Đơn vị thiết kế & thi công : Công ty KING HOUSE

Địa điểm : 81/7 Đường Trần Phú, Phường 5, Tp. Vũng Tàu

Hoàn Thành : 2020