Thế giới Rượu

TRET,LUNG-View01 (1)
  • Thế giới Rượu
  • Thế giới Rượu
  • Thế giới Rượu
  • Thế giới Rượu
  • Thế giới Rượu
  • Thế giới Rượu
  • Thế giới Rượu
  • Thế giới Rượu

Công trình : Thế Giới Rượu

Đơn vị Thiết kế & thi công : Công ty KING HOUSE

Địa điểm : 411B Nguyễn Tri Phương, Phường 05, Quận 10

Hoàn Thành : Đang thiết kế