Thiết kế biệt thự 2 tầng hiện đại

Thiết kế biệt thự 2 tầng hiện đại

z2822616906179-2811b45045d9f0aaf47e332cd96085ef
  • Thiết kế biệt thự 2 tầng hiện đại
  • Thiết kế biệt thự 2 tầng hiện đại
  • Thiết kế biệt thự 2 tầng hiện đại
  • Thiết kế biệt thự 2 tầng hiện đại
  • Thiết kế biệt thự 2 tầng hiện đại
  • Thiết kế biệt thự 2 tầng hiện đại
  • Thiết kế biệt thự 2 tầng hiện đại
  • Thiết kế biệt thự 2 tầng hiện đại

Công trình : Biệt thự 2 tầng hiện đại.

Đơn vị thiết kế : Công ty TNHH đầu tư xây dựng KING HOUSE

Địa điểm : Huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng

Hoàn Thành : 2020